Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kontakt i sposób porozumiewania się:
telefonicznie:  + 48 538 570 508;
mailowo: info@pak-in.pl;
listownie: Pracownia Szwalnicza, Siennica Nadolna 85, 22-302 Siennica Nadolna

 

PAK-IN.PL
§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy PAK-IN.PL [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za
pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Sklepu jest: Pracownia Szwalnicza Waldemar WIórko, Siennica Nadolna 85, 22-302 Siennica Nadolna; NIP 5641287009; REGON 110681118
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
• e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na
weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub
telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności
lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do
prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru,
jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu
określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia
Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym
§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy (wysyłka kurierem –przedpłata).
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowej DPD
2. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar
wraz z opisem niezgodności na adres: 
PAK-IN.PL, Siennica Nadolna 85, 22-302 Siennica Nadolna 
lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu
otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru
bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub
zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który
zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni
od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (e-mail lub pisemnie) zawierające
wszystkie informacje podane we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Klient zwraca towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
na adres: PAK-IN.PL, Siennica Nadolna 85, 22-302 Siennica Nadolna lub inny wskazany przez Sklep w
zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę oraz
koszt najtańszej przesyłki z cennika. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego,
na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o
której mowa w ust. 1 powyżej.
§7
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
§8
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej Sklepu (w tym tekstów informacyjnych, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.
§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do
końca upływu okresu wskazanego w ust. 5
do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl